NESK 132 trekkontakt med tilknyttet kinn/for kontaKT MED BTIMER