Velkommen til våre nye nettsider på plattformen WorldPress, som er under testing og forventes ferdig publisert i løpet av 1 kvartal 2020. Her kommer presentasjon av revolusjonerende nyheter innen velferdsteknologi.

Siste nytt!
NESK as og Sykehjemsetaten i Oslo kommune signerte en rammeavtale om levering av IP pasientsignalsystemer og vi har pr. d.d. levert vårt IP pasientsignalsystem til 17 sykehjem.

Vi i NESK har gjennom å ha levert 1038 NESK 100/200/IP pasientsignalanlegg til det norske helsevesen bevist, at vi har lyttet til våre kunders ønske om aktivt å delta i en kontinuerlig videreutvikling av de produkter de selv skal benytte i fremtiden. At alle våre nye versjoner er tilbakekompatible med tidligere leverte anlegg og produkter, har vist seg å være en ubetinget suksess.

NESK 100 versjon 8 kan nå leveres med henholdsvis 8, 16 eller 24 karakterers alfanummjeriske display.

Vårt nye NESK 200 multifunksjonelle og vituelle pasientsignalsystem med inntil 24 karakterers alfanummeriske display har vist seg å være en ubetinget suksess. 8 poster/avdelinger er allerede installert og i drift. I systemet rutes senger og rom fritt etter behov.

Ved å tilknytte NESK 200 til institusjonens intranett via TCP/IP kan man via de respektive avdelingers PC'er sende preprogrammerte nødmeldinger eller personsøkermeldinger til NESK's forskjellige korridor og romdisplay.

At vi også ovenfor helsesektoren har komplettert våre egenutviklede og norskproduserte pasientsignalprodukter med det avanserte VisoCall IP pasientsignal systemet fra Schrack-Seconet AG, samt DECT telefoni, herunder IP versjoner fra ATUS B.V. og Bosch Security Systems, har blitt meget godt mottatt i markedet. Siste nytt i vår produktportefølje er overfallsalarmkonseptet PSPager med 2-veis tale, som foruten i Norge nå går en seiersgang over store deler av verden.

NESK as har ved å være den første ATUS B.V. forhandler som på kommersielt grunnlag, har solgt det første PSPager og DECT IP system i verden, vist at vi i NESK as har nese for hva våre krevende kunder til en hver tid etterspør.

Vi leverer fremtidens krav til tjenester i en kabel
Vi leverer fremtidens krav til tjenester i en kabel
 
 
Vi ønsker med våre nye nettsider å få innspill fra våre kunder, om hva de ønsker og er best tjent med hva tilgang på, produktopplysninger, tjenester og bestillingsrutiner angår.

Vi vil utvide våre nettsider med "live video/streaming" informasjon fra vår serviceavdeling, slik at våre kunder kan spille av ønsket informasjon som f. eks. omhandler programmering, feilsøking eller lignende. Avspilling vil kunne skje fra våre kunders PC eller mobiltelefon ute i felten.

Vi setter umåtelig stor pris på om du benytter vår kontaktside for tilbakemelding om hva slags informasjon nettopp du vil sette pris på.

Sidene FDV-teknisk dokumentasjon og RIE-Rådgivende ingeniører er passordbeskyttet. Ta kontakt for passord.

Værså god, vi står til din tjeneste.

Våre produkter ivaretarsikkerheten døgnet rundt

Service
Hverdager kl. 08.00 - 16.00 tel.: 22 74 20 30.
Kl. 08.00 - 22.00 alle dager samt helg og bevegelige helligdager i hht. inngått serviceavtale.
Følg instruksjoner under service-kvalitetsnorm inntil vår nye helpdesk er operativ.
.

Last ned gratis siste utgave av Adobe Reader

Get Adobe Reader.GIF


Websider sist oppdatert: 18. oktober 2019