For alle våre leveranser til helsesektoren avholder vi separate kurs lokalisert på de respektive institusjoner. Her avholdes egne kurs for pleiepersonell hvor man tar utgangspu8nkt i å benytte våre hjelpemidler til de daglige pleiesituasjoner. Vi avholder også egne kurs for superbrukere, hvor man går detaljert igjennom de styringsverktøy herunder rapporteringsgenerator. Det avholdes egne kurs for teknisk personell, herunder vaktmestere og IT ansvarlig personell. Vi tilbyr regelmessige repeterende kurs,