Ved henvendelse via vårt sentralbord på telefon nr. 22 74 20 30 i vår normale arbeidstid som er mellom kl. 08:00 - 16:00 mandag til fredag, blir alle servicehenvendelser besvart. Utover normal arbeidstid har vi for mange av våre kunder inngått en vedlikehold og serviceavtale basert på Statens standardavtaler for IT- anskaffelser SSA-V, utferdiget av difi Direktoratet for forvaltning og IKT.