Våre kabelbaserte pasientsignalsystemer for sykehjem og helsehus er bare i Norge levert i et antall av 1083 (poster og avdelinger). Imidlertid vi leverer også trådløse pasientsignalsystemer. Alle våre systemer kommuniserer med smarttelefoner inneholdende en meget funksjonell applikasjon hvor også panikkalarm og trådløse lokasjoner via Bluetooth BLE inngår. Vi har også et meget enkelt HWC system, som blir benyttet til enkle installasjoner og lignende Vi har en rekke sensorer som ivaretar beboere på sykehjem og helsehus. Her inngår digitalt tilsyn via smartsensor (kan betegnes som en datamaskin med linse). Denne ivaretar sammen med vår fallalarm alle tenkelige krisesituasjoner som kan oppstå på institusjon og for hjemmeboende.

  • Digitalt tilsyn
  • Helseklokken
  • HWC system
  • NESK 100 pasientsignal
  • NESK Pasient link
  • Sensorer
  • Trådløst pasientsignal