Vi er glade for å tilby dere det nye og moderne pasientsignalsystemet "Visocall IP" integrert opp mot smarttelefoner med SmartApp. Den nye plattformen gjør det mulig å dekke alle kravene til de moderne sykehus sine kommunikasjonssystemer samt for fremtiden. Pasientsignalsystemet levers med fullverdig IP funksjon helt frem til pasientens pasientterminal med toveis tale.

For en nærmere presentasjon enten «live» eller via vårt avanserte videokonferansesystem ta kontakt med NESK i dag. Presentasjonen kan sees via alle bærbare enheter samt deres videokonferanseutstyr.

  • Avansert alarm- og meldingserver
  • NESK 100 Pasientsignalsystem
  • NESK Media Link
  • NESK Pasient Link
  • NESK Visocall IP