Klartekst presentasjon i korridorer

NESK 112 Dobbeltsidig korridordisplay, utført i aluminium og skråstilt for bedret leselighet. Korridordisplayet har 4 felt, hvorav ett 3-sifret grønt for angivelse av tilstedemarkering og ett 3-sifret rødt for angivelse av alle typer anrop, assistanseoppkall, alarmer og personsøking. Det er et eget felt med angivelse av flammesymbol for brannalarm. Korridordisplayet har ett klartekstfelt for innmontering av NESK 171 klartekstsegment, med mulighet for tekstangivelse. Det er innebygget lydgiver og korridordisplayet leveres for takmontering.

  • 600 x 200mm