NESK 132 trekkontakt

NESK 110 Mini-display med ett rødt 3-sifret display for anvisning av normal- nød- og assistanseoppkall fra andre rom, avdelinger/poster, tilknyttede signaler/alarmer og personsøking og ett grønt display for visning av alle tilstedemarkeringer.

Det er innebygget lydgiver og alle tilkoblinger er pluggbare. Panelet er skråstilt for bedret funksjonalitet og bedret leselighet. Panelet er lett å rengjøre. Benyttes på rapportrom som ikke har vaktromsapparat.

  • Str. 100 x 100mm