Vaktromsapparat benyttes som ett overordnet kontrollpanel i NESK 100 systemet

NESK 104 Vaktapparat for bord eller veggmontering inkl. 2 meter ledning, plugg og kontakt. Vaktapparatet har 2 displayvinduer a` 3 siffer for angivelse av tilstedemarkering, alle typer anrop/alarmer, assistanseoppkall og personsøking.

Panelet er utstyrt med brukervennlige trykknapper med klikkfunksjon for personsøker, sammenkobling av senger/rom/avdelinger og poster, samt ønskede styrefunksjoner og inn/ut kobling av lokalt brann- og er forberedt for telefonoppkall, via et eksternt telefonrele. Telefonoppkallet kan innstilles etter eget ønske for 1 – 8 ringesignaler for signalet viderekobles ut på systemet.

NESK 104 har ekstra disponible funksjons taster m/lysdiodemarkering for funksjons tastenes status.

NESK 104 kan plugges fra uten at dette har konsekvenser for systemets operative funksjon.

  • 250x200mm