Kvalitetsnorm

På denne siden finner du informasjon vedrørende kvalitetsopplegg utover det som allerede er fremkommet på andre sider, samt standardforklaringer vedrørende tetthetsgrader o.l.

Last ned fil IP-ratingBosch.pdf
(27kb - 3 sec at 64K ISDN)