Bosch trygghetsalarm m/ID- lokaliserings- og demensalarm funksjon

Armbåndssender S37.jpg

Vanntett alarmsender S37L m/ID, lokasjon- og demensalarm funksjon

Rer opp seng.JPG

Følgende fordeler med Bosch trygghetsalarm.

Seniorer og andre pleietrengede har full frihet i bofellesskap, omsorgsbolig eller i sitt eget hjem, men samtidig har full kontroll over sin livssituasjon.
Innbygget funksjonsovervåking med demensalarm funksjon.
Full sikkerhet og komfort er ivaretatt.
Tilgjengelig alarmvarsling ved å trykke på sin mobile alarmtrykknapp når som helst på døgnet.
Alarm kan også utløses direkte fra trygghets alarmenheten .

Bestandeler i vårt trygghetslarmkonsept.

Mobil vanntett alarmtrykknapp, kan bæres på 3 forskjellige måter. Klassifisert som IP67.
Lokal trygghetsalarmenhet som bord/veggmodell.
Ekstern tilknytningsenhet for trådløs røkdetektor, fall- og epilepsialarm samt vanndetektor. Fallalarmsender type CRS-RM.435.F1 sender alarm når posisjonen avviker mer enn 60 grader fra vertikal posisjon.
Trådløs kontaktdetektor for tilknytning av sengevakt, dørkontakt, lokasjonsdetektor o.l.
Trådløs bevegelsesdetektor for varsling av aktivitet i rommet. Halsbåndsender S35 inngår i systemet hvis ønskelig.
Trygghetsalarmmottaker enhet plassert på vakt-/servicesentral.
Alarmmottaker inkludert administrasjonssystemet CareSoft plassert på døgnbemannet vakt-/servicesentral, bestående av administrativ programvare som kjører under Windows operativ system, samt en Bosch server.


Mobil vanntett alarmsender - funksjoner.

Seniorpar 50-50.JPG

Alarmsender S37L har stor trykknapp for aktivering av alarm.
Kan bæres som en medaljong med justerbar snor rundt halsen eller med en festeklips for feste på klær.
Kan bæres som et armbånd/klokke med en fleksibel rem.
Kan festes på klær med et festeklips.
Innbygget tydelig kvittering-/beroligenhetslys ved utløst alarm.
Automtisk batteriovervåking som varsles sentralt med ID og lydsignal.
Alarmsenderen har innbygget demensalarm funksjon, men kan også leveres for bare lokaliseringsfunksjon, bare demensalarmfunksjon eller uten manuell aktivering med demensalarm funksjon, som kan låse aktuelle dører automatisk for demens pasienter. M.a.o. glemmer man å låse en dør er denne funksjonen uunværlig. L37E ledsagerknapp leveres uten manuall aktivering. Denne benyttes bare av personalet.
Automatisk overvåking av radioforbindelsen til mottakerenheten .
Batteri kan skiftes uten spesielle kvalifikasjoner. Min. 18 mnd. varighet. Type CR2025.
Enheten er vanntett. man kan bade og dusje med enheten. den har IP-grad 67.
Alarmsenderen sender ID (identifikasjon) innholdende etasje, rom nummer og seng nummer i tillegg til angivelse av lokalisering hvorfra alarm ble utløst.
Stor betjeningsvennlig alarmtrykknapp. Forefinnes reparasjonssett for vaktmestere for alle typer S37 sendere.

Trygghetsalarmenhet - bordmodell - Main Unit

Relay Plus Unit alarmmottaker og sender.jpg

Main Unit enheten har mulighet for lokal kvittering av anrop.
Rask tilbakemelding og programmering.
Enheten har inngang for tilknytning av pæretrykknapp og andre enheter.
Enheten har alarmknapp og assistanse trykknapp.
Kan tilknyttes NESK 100 eller NESK 200 pasientsignalsystem, Bosh DECT6000 telefonsystem samt Bosch DP6000 personsøkersystem.
Kommuniserer med Bosch CareSoft Alarm Server.
Alle transaksjoner blir registrert i en database for fremtidig analysering, hvis ønskelig.
Bosch CareSoft programvare muliggjør en individuel evaluering av informasjon.
Bosch CareSoft innehar forskjellige bruker nivåer for øket sikkerhet.
Inntil 24 timer batteribackup med interne oppladbare batterier.
LCD display med 2 x 20 karakterer som viser alle alarm data.
Innbygget knappsats for enkel programmering via brukerstyrt meny eller med tilknyttet PC.
Mulighet for fjernprogrammering.
Hvert system kan tilknyttes inntil 500 alarmsendere.
Akustisk og optisk signal ved feilmelding.
Systemstatus overvåkes av mottakersentral.
Automatsik system sjekk.
Overvåking av radioforbindelse.
Sender på standard europeisk nødalarmfrekvens 869 MHz.
Intern antenne.
Tilknytning av eksterne inn- og utganger i tillegg til mulighet for ekstra mikrofon og høytaler.
NiMh batteribackup.
Rød trykknapp er alarmtrykknapp for sending av alarm. kan også benyttes til å svare mottakersentral og avslutte innkomne samtaler.
Enheten innehar bla funksjon av loggen.
Den grønne trykknappen benyttes til kvittere alarm.
Main Unit tilknyttes Relay Unit i et antall av 32 stk. Relay Units over RS485 bus.
Tilknyttet Relay Plus Unit har utgang for printer.

Trygghetsalarmenhet - bordmodell - Relay Unit


Relay Plus Unit alarmmottaker og sender.jpg

Relay Unit enheten har mulighet for lokal kvittering av anrop.
Rask tilbakemelding og programmering.
Enheten har inngang for tilknytning av pæretrykknapp og andre enheter.
Enheten har alarmknapp og assistanse trykknapp.
Kan tilknyttes NESK 100 eller NESK 200 pasientsignalsystem, Bosh DECT6000 telefonsystem samt Bosch DP6000 personsøkersystem.
Kommuniserer med Bosch CareSoft Alarm Server via Main Unit.
Alle transaksjoner blir registrert i en database for fremtidig analysering, hvis ønskelig.
Bosch CareSoft programvare muliggjør en individuel evaluering av informasjon.
Bosch CareSoft innehar forskjellige bruker nivåer for øket sikkerhet.
Inntil 24 timer batteribackup med interne oppladbare batterier.
LCD display med 2 x 20 karakterer som viser alle alarm data.
Innbygget knappsats for enkel programmering via brukerstyrt meny eller med tilknyttet PC.
Mulighet for fjernprogrammering.
Hvert system kan tilknyttes inntil 500 alarmsendere.
Akustisk og optisk signal ved feilmelding.
Systemstatus overvåkes av mottakersentral.
Automatisk systemsjekk.
Overvåking av radioforbindelse.
Sender på standard europeisk nødalarmfrekvens 869 MHz.
Intern antenne.
Tilknytning av eksterne inn- og utganger i tillegg til mulighet for ekstra mikrofon og høytaler.
NiMh batteribackup.
Rød trykknapp er alarmtrykknapp for sending av alarm. kan også benyttes til å svare mottakersentral og avslutte innkomne samtaler.
Enheten innehar bla funksjon av loggen.
Den grønne trykknappen benyttes til kvittere alarm.
Relay Unit tilknyttes Main Unit i et antall av 32 stk. over RS485 bus.
Tilknyttet Relay Plus Unit har utgang for printer.

Romenhet Ncall N46


Romenhet N46.jpgAlarmtrykkknapp og trykknapp for personalassistanse.
Jack uttak for tilknyttning av pæretrykknapp.
Tilkobling for eksterne alarmer.
Programmerbar funksjonsknapp for av og på tilstedeværelse av personel.
3V litiumbatteri eller 12-24VDC drift.
Periodisk selvtest og batteriovervåking.
Opsjon: rele bfor styring av f.eks. lamper.
Kvitteringsfunksjon.
Sender melding til Relay- eller Main Unit.

Tilknytning av eksterne enheter.Røkdetektor utløser alarm ved branntilløp. I tillegg til å varsle alarmmottak sentralen, avgir også røkdetektoren en høy varseltone.
Trådløs kontaktdetektor med 2 innganger. den kan f.eks. tilknyttes en sengevakt, dørkontakt eller annen ønskelig alarmdeteksjon.
Trådløs bevegelsesdetektor kan f.eks. varsle hvis det ikke har vært noen bevegelse i rommet innen en forutsatt programmert tid. M.a.o. en automatisk varsling om en persons ve og vel.


Signalmodul IS76 - Lokaliseringsenhet - demensalarm funksjon.

IS76 Lokasjonsdetektor m-ferritantenne.jpg

Signalmodulen IS75 kan tilknyttes en ledningssløyfe rundt dørkarmen, hvis døren ikke er av metall.
Kan man ikke benytte en ledningssløyfe eller at døren er av metall, anvendes signalmodulen IS76 med tilhørende ferrittantenne for montering på vegg. Se bildet over.
Alarmsenderen av type "L" dvs. S37L sender en alarmmelding (demensalarm) inneholdende lokaliseringsinformasjon i tillegg til ID (identifikasjon) informasjon.
Ved vanlig anrop (hjelp) fra pasienten fremkommer lokaliseringsinformasjonen for lettere å kunne lokalisere pasienten.
Når en pasient (med demens) er ledsaget av en pleier med armbåndsender uten manuell aktivisering, dvs. type S37E, fremkommer ingen demensalarm når de i sammen passerer overvåket dør.
Ved normal dørbredde inntil 1 m. bredde benyttes 1 stk. ferrittantenne.
Ved dørbredde over 1 m. må 2 stk. ferrittantenner benyttes.
Signalmodulene IS75 og IS76 sender informasjon til Main Unit eller Relay Unit.
Ferrittantennen leveres med 2 m. kabellengde. Denne kan forlenges til 10m.

Alarmmottak - personell.jpg

Mottakersentralens administrasjonssystem - CareSoft -Funksjoner

Kan foreta multi- posisjons alarmbehandling.
Kan tilknyttes LAN og WAN.
Oversiktlig presentasjon av hvorfra alarm er utløst.
Automatisk data back-up på hard disk.
Flere bruker- og sikkerhetsnivåer.
Andre sikkerhetsystemer kan integreres via TCP/IP.
Alle transaksjoner/alarmer blir registrert i databasen for fremtidig analyser, hvis ønskelig.
Plattform uavhengig data tilknytning med HTML teknologi.
Kraftig individuell konfigurerbare statistikk- og rapporterings funksjoner.
Output av statistikk i PDF format.
Data export til andre Microsoft applikasjoner så som Word og Exel.

Med innbygget demensalarm

Demensalarm.jpg

Unngå¨farlige situasjoner med vår demensalarm.

Demensalarm 2 kopi.jpg

Demensalarm med ledsagerfunksjonLedsager.jpg

Alarmsender med halssnor

Alarmsender med halssnor.jpg

Alarmsender med festeklips for klær og belte

Alarmsender med klips.jpg

Alarmsender med "ManDown" fallalarm frunksjon

ManDown enhet.jpg

Alarmsender med halssnorRadiosender m-snor.jpg

2 x pleier med DECT.jpg

Detaljert tekstmelding mottatt i Bosch DECT telefon

pleier pasient omtanke.jpg

Riktig systemvalg gir tid til omsorg

trygghet.jpg

Vi alle er der for deg

NESK 132 - L10 - 2.jpg

NESK 132 trekkontakt tilknyttet trådløs alarm

Carewatch.jpg

Vanntett Carewatch IP67

Utstyrt med alarmknapp, rekkeviddeovervåking samt batteriovervåking.

Bosch logo II ny 01.08.GIF