TCP-IP Windows programvare.



Beskrivelse


Bosch's DP-klient er en brukervennlig programvare som gjør brukerene i stand til enkelt å sende personsøkermeldinger eller andre meldinger til Bosch sine personsøkermottakere og DECT 6000 telefon håndsett.

Enhver som har en personsøkermottaker eller et DECT håndsett kan omgående uten forsinkelse motta adressert informasjon eller andre viktige meldinger.

DP-klient programvaren er utviklet for flerbrukere som er tilknyttet et PC nettverk og har tilgang til intranettet.



Funksjonaliteter


Flerbrukere tilknyttet et PC nettverk.
Fjernbetjening av meldinger.
Status indentifikasjon vedrørende sendte meldinger. Mottatt eller fraværende.
Enkel sending til alle brukere som er definert i serveren.
Inntil 48 karakterer i den alfanummeriske meldingen.
Inntil 5 siffer i den nummeriske meldingen.
Hver individuell klient han foreta inntil 20 gruppe oppkall.
Inntil 10 kortnummer tastefunksjoner.
Hver klient kan opprette 20 pre-programmerte meldinger for eget bruk.
3 brukernivåer med passordbeskyttelse.
Diskret scanning funksjon for fravær/tilstedeværelse av mottakere.
Kjører under Windows 98, 2000 og XP.


TCP/IP nettverk


DP-Klient programvare må installeres på de PC'er hvorfra man ønsker å foreta søkninger. Nevnte PC må være tilknyttet til TPC/IP nettverket likeså må søker- serveren Alphadesk, være tilknyttet det samme nettverket. Søkning kan foretas fra samtlige PC'er med installert DP-Klient programvare.


Sende meldinger


Meldinger sendes ved bruk av en sentralisert programmert navneliste (auto call tabell på Alphadesk serveren) eller simpelthen ved å taste inn mottaker nummeret etterfulgt av ønsket digitale lydmønster og display informasjon (nummerisk eller alfanummerisk).

Fler enn en mottaker kan søkes ved å benytte den serielle anrop funksjonen i DP-Klient programvaren.

Alternativt kan man utføre et gruppe søk fra en separat meny hvor man kan velge fra et lokalt forutprogrammert gruppe kall oppsett. Max. 20 stk. pr. klient.

En tredje og veldig grei måte å sende meldinger på er å benytte kortnummer funksjonen. Max. 10 kortnummer pr. DP-Klient.

Kortnummerfunksjonen er meget aktuell for forsendelse av meldinger så som brannalarm, hjertestans, førstehjelp, overfall og lignende spesielt tilpasset organisasjonen.



Alfanummeriske meldinger


Ønsker man å sende en alfanummerisk melding, kan denne fritt skrives inn eller kan bli valgt fra en pre-programmert liste bestående av max. 20 meldinger. Den alfanummeriske pre-programmerte melding kan være programmert i en meldingsliste for hver individuell PC som kjører DP-Klient programmvaren.

En lokal gruppe liste kan være utformet for max. 20 grupper ved å velge fra den sentraliserte programmerte navneliste (auto call tabell) som er å finne på Alphadesk serveren.



Fravær- og meldings forsendelse


Hvis den mottaker som det er søkt på er plassert i ladestativet (den adresserte mottaker er fraværende) eller er programmerte fraværende i Alphadesk serveren, vil den personen som har søkt motta en fraværsmelding eller få beskjed om at det er programmert en viderekobling til en annen mottaker.


Kort nummer valg


Hver individuell DP-Klient PC har tilgang til 10 stk. kortnummer valg, representert ved å taste inn en tast på tastaturet for hver av de 10 stk. kort nummer meldings funksjonene. For hver tast ligger en forut programmert melding.

Tastene kan konfigureres slik at operatør først må bekrefte meldingen før den sendes.

Adgangsnivåer


Programmvaren har 3 stk. adgangsnivåer som kan beskyttes av passord.

Nivå nr. 1 (adgang ved passord eller ikke avhengig av programmering) gir tilgang til å sende meldinger fra navnelistene.

Nivå nr. 2 (operatørstyrt passord) gir brukeren tilgang til alle mulige søke kriterier via navnelistene, gruppe call listen og pre-programmerte kortnummer taster.

Nivå nr. 3 (administrator passord) gir tilgang til alle mulige søk/meldinger samt endre settinger i programmet. Hvis kortnummer funksjonen skal være tilgjengelig på alle nivåer kan administratoren aktivere denne funksjonen i oppsett menyen.



Diskret søkefunksjon for fra-/tilstedeværende mottakere


Etter et utvalg av mottakere, eller gruppe av mottakere er valgt via gruppe listen eller kort nummer tast, kan operatøren betjene en søke knapp funksjon for å se om de utvalgte mottakere enten er tilstede eller er fraværende (satt i ladehyllen), uten å forstyrre brukerene.


Sendte oppkall/meldinger


De 500 siste oppkall/meldinger er lagret i en egen logg. I denne loggen er de 500 siste transaksjonene logget sammen med dato og tidspunkt for utførelsen av oppkallet/meldingen.

Fra denne listen kan operatøren re-aktivere en tidligere utsendt melding.



Utstyrskrav


Alphadesk serveren må være av type Bosch LBB6000/50 med programvare versjon 8,0 eller senere.

Programvaren for å kommunisere med TCP/IP nettverket blir standard levert på LBB6000 CD.

Windows DP-Klient program må kjøres på en PC tilsluttet til TCP/IP nettverket, som kjører Microsoft Windows 98, 2000 eller XP.

DP-Klient programvare kjører på et nettverk som supporterer TCP/IP protokoll versjon 4.

For ytterligere informasjon utover disse siders info og pdf. filer, vennligst ta kontakt.

Last ned fil Infrastrukturenellertobygninger.pdf
(86kb - 11 sec at 64K ISDN)
Last ned fil DatasheetDP-client-extended-899393304751.pdf
(200kb - 25 sec at 64K ISDN)

Bosch logo II ny 01.08.GIF