SMS overføring av alarmer

Vår SMS løsning med overføring til mobiltelefon bidrar til at sentrale personer vil motta viktig informasjon selv når de befinner seg utenfor institusjonen. Dette medfører øket fleksibilitet, rasjonaliseringsgevinst og ikke minst øket trygghet for personalet.


Som eksempler på ovenfor nevnte nevnes:


Ønsket informasjon fra NESK 100 pasientsignalsystemet overføres omgående til den aktuelle personens mobiltelefon.

Nødalarm Dahlgren 113 - II croppet.jpg


kvinnelig dokter web 25.11.jpg

Brannalarmmelding overføres omgående til hjelpepersonell som befinner seg utenfor institusjonen.

Brann evakuer croppet IIII - justert 21 kopi.jpg

brannbil II 26.11.05 red. kopi.jpg


Personalkritiske nødmeldinger så som overfallsalarm overføres omgående og uten forsinkelse til vakt-/hjelpepersonell som befinner seg utenfor institusjonen.

NESK 175-16 overfall 18.11.jpg

3 x politimenn red. 25.11.jpg

Heisalarm og andre typer tekniske alarmer overføres omgående og uten forsinkelse til hjelpepersonell som befinner seg utenfor institusjonen.

Heis IIII croppet kopi.jpg

Vaktmester III 26.11.05 red. kopi.jpg


For de institusjoner som har vårt DECT 6000 trådløse telefonsystem, med eller uten integrert overfallsalarmfunksjon, eller vårt DP 6000 trådløse personsøkersystem, vil man ved å plassere DECT telefonen eller personsøkermottakeren i ladehyllen, automatisk og uten forsinkelse få overført nødvendig informasjon til sin mobiltelefon.

Moderne bakgrunn by, kveld mini.jpgDame med personsøker.jpg

Kommunikasjon over alt- døgnet rundt.

Ta kontakt for nærmere informasjon og referanseanlegg.


DatasheetSMSSpecial.pdf

GSM-SMSsoftware.pdf

Bosch logo II ny 01.08.GIF