NYHET - NESK 200 - Det virtuelle pasientsignalsystem

nurseandchild bed web.jpg

Funksjons- og fasilitetsoversikt

Intranett tilknytning over TCP/IP for inntil 5 stk. klienter, for sending av felles eller individuelle preprogrammerte nød meldinger. 10 stk. skjermbaserte fargeknapper for hver klient samt andre vilkårlige meldinger/informasjon sendes til alle korridordisplay, vaktapparater, rompaneler og minidisplay. 3 forskjellige operative sikkerhetsnivåer. Kjøres under Windows 98, 2000, XP og Vista.

Fri flytting av senger mellom poster/avdelinger/sengetun
Fri flytting av rom mellom poster/avdelinger/sengetun
Fri flytting av bad/wc/HWC mellom poster/avdelinger/sengetun
Sammenkoblingsmuligheter av poster/avdelinger/sengetun
Ubegrenset antall tekniske adresser
Logging av alle hendelser med angivelse av type, dato, og tid, hvis ønskelig
Grafisk presentasjon på flatskjerm av alle typer anrop og alarmer
Full adressering av alle enheter, herunder korridordisplay. Ideelt for helsetun løsning
Bus overvåking, utskriftsmulighet
Batteri/On-Line UPS backup
Sammenkobling mot alle typer brannalarmsystemer med transparent presentasjon av alarmer
Sammenkobling mot OPC server
Sammenkobling mot SD anlegg
Normalanrop med blinkende LED i alle paneler for øket synlighet
Nødanrop med blinkende LED i alle paneler for øket synlighet
Assistanseanrop og tilstedemarkering m/LED indikering
Sengevakttilknytning med egen adresse
Trådløs alarm tilknytning
Anrop fra bad/wc med egen adresse
Rompanel NESK 218-8 med nødanrop, avstilling, assistanse og tilstedemarkering med 8 karakterers display med foliefront for lett og optimal renhold. Kvitteringslyd ved aktivering av trekkontakt.
Rompanel NESK 218-16 med nødanrop, avstilling, assistanse og tilstedemarkering med 16 karakterers display med foliefront for lett og optimal renhold. Kvitteringslyd ved aktivering av trekkontakt.
Rompanel NESK 218 med nødanrop, avstilling, assistanse og tilstedemarkering uten display med foliefront for lett og optimal renhold. Kvitteringslyd ved aktivering av trekkontakt.
Minidisplay NESK 275-8 for kjøkken, skyllerom, kontorer og lignende med 8 karakterers display
Minidisplay NESK 275-16 for kjøkken, skyllerom, kontorer og lignende med 16 karakterers display
Anropspanel NESK 224 for bad/wc/HWC med trekksnor, snorsikring og nødanropsmulighet med foliefront for lett og optimal renhold. Lydsignal ved aktivering.
Anropspanel NESK 232 for seng med trekksnor, snorsikring, nødanrop og uttak for sengevakt og trådløs alarm som strømforsynes fra trekkontakten, samt pæretrykknapp. Er utstyrt med foliefront for lett og optimal renhold. Lydsignal ved aktivering.
Alle paneler er pluggbare
Rompanelene har innbygget funksjonsvelger for 6 stk. ekstra funksjoner via DIP-switch, for bl.a. automatisk avstilling.

Dobbeltsidig korridordisplay NESK 213-16/24 med 16 eller 24 karakterers display utført i aluminium ihht. krav for rømningsveier

Rompanelene har valgfri bakgrunnsbelysning.
Enkeltsidig korridordisplay NESK 208-16/24 med 16 eller 24 karakterers display utført i aluminium ihht. krav for rømningsveier

Vaktapparat NESK 204 med henholdsvis 16 eller 24 karakterers tekstdisplay. Personsøker-funksjon og disponible funksjonsvelgere for individuelle ønsker

Sammenkobling mot Bosch PSPager overfallsalarmsystem
Sammenkobling mot Bosch DECT6000 standard telefonsystem
Sammenkobling mot Bosch DECT6000 IP telefonsystem
Sammenkobling mot Bosch DECT6000 IP telefonsystem og videre mot Cisco Call Manager
Sammenkobling mot Bosch DP6000 personsøkersystem
Sammenkobling mot andre systemer over ESPA444
Sammenkobling mot heisalarm
Sammenkobling mot adgangskontroll
Sammenkobling mot innbruddsalarm
Sammenkobling mot porttelefon

Opsjoner


Visning av tid i alle display ved ikke aktive anrop eller alarmer
Automatisk avstilling av alle tilstedemarkeringer
Fjernprogrammering

Utviklet av NESK as
Produseres i Norge for NESK as


NESK200virtueltpasientsignalsystemRev.J.18.3.2011.pdf
ProduktbladNESK200-Funksjons-ogfasilitetsoversiktRev.B.pdf
NESK200-PSPagerstd.utgaveRev.B-11.10.2009.pdf
NESK200virtueltpasientsignalsystem-DECT6000IP-OVF-Rev.E-11.10.2009.pdf
NESK200virtueltpasientsignalsystem-DECT6000-OVF-Rev.A-11.10.2009.pdf
ProduktbladNESK213-24dobbeltsidigkorridordisplay.RevA.pdf
ProduktbladNESK218-16rompanel.Rev.A.pdf
ProduktbladNESK218rompanel.Rev.A.pdf
ProduktbladNESK224trekkontakt.Rev.A.pdf
ProduktbladNESK232trekkontakt.Rev.A.pdf
NESK200funksjonsbeskrivelseRev.A.pdf
ProduktbladNESK204-24.pdf
NESK100-200lsningspresentasjonRev.E.pdf