NESK 178 alarmsentral/tablå

NESK 178.jpg

4 stk. røde LED lyser ved alarm på respektive innganger
1 stk. grønn LED lyser ved normal drift
Rød trykknapp benyttes til avstilling av alarm
Rød LED lyser inntil den respektive alarm er opphørt
Hver rød LED kan merkes med 12mm DYMO tape
Leveres med overvåket alarmsløyfe
Leveres med uovervåket alarmsløyfe
Potensialfri releutgang. Max. 2A/30V
Utgang COM = Felles
Utgang N.C. = Normalt lukket
Utgang N.O. = Normalt åpen

Normal driftspenning 12VDC

Alle alarminnganger er galvanisk sikret med OPTOkoblere
Fungerer fra 5-12 VDC
Dip switch 1 = Disponibel
Dip switch 2 = Disponibel
Dip switch 3 = Disponibel
Dip switch 4 = Summer AV/PÅ

Meget godt egnet til teknisk sentral

Petroleumsindustri.jpg

Last ned fil NESK178alarmsentral.pdf
(62kb - 8 sec at 64K ISDN)