NESK 100 pasientsignalsystem

NESK har løsninger som ivaretar pasientens- og helsepersonellets krav til sikkerhet, effektivitet og produktkvalitet. Ekstremt lave drifts- og vedlikeholdskostnader med tilbakekompatibilitet for alle nye produkter, gjør NESK produktene uovertruffne når en totalvurdering skal gjøres.

899 leverte NESK 100 anlegg taler sitt tydelige språk.

Av våre 71515 leverte NESK 100 produkter har vi en MTBF (gjennomsnittsberegning for feil på produktet) på 0,00169 pr. år.

Mye av årsaken til den ekstremt lave MTBF er at vår databuss som tilknyttes våre produkter, er testet med en overspenning på 15000 volt.

Skader som følge av feil på det elektriske anlegget, overspenning i forbindelse med tordenvær o.l. forekommer svært sjeldent.

NESK 112-171 korridordisplay
NESK 112-171 korridordisplay
NESK 104 vaktapparat m/personsøking
NESK 104 vaktapparat m/personsøking
NESK 104-8/16 karakterers display med personsøker
NESK 104-8/16 karakterers display med personsøker
  NESK 116+16 karakteres tekstdisplay
NESK 116+16 karakteres tekstdisplay
NESK 116 rompanel
NESK 116 rompanel
NESK 175 minidisplay 16 karakterer
NESK 175 minidisplay 16 karakterer
NESK 132 trekkontakt tilknyttet trådløs alarm
NESK 132 trekkontakt tilknyttet trådløs alarm
NESK 124 trekkontakt
NESK 124 trekkontakt
NESK gripeenhet og snorsikring
NESK gripeenhet og snorsikring