Demens-/vandrealarm

Vi leverer alle typer dementealarmer fra avanserte sonealarmer med lokasjonsdetektorer(se bildet over), til systemer hvor man kan påsette pasienten myke Soft-Tags til sengevaktalarmer (se bildet under) og enkle dør/vindu alarmkontakter, med eller uten tidsstyringsfunksjon.

Signalene overføres til vårt NESK 100 pasientsignalsystem med nøyaktig adressering hvorfra signal er utløst. Den samme informasjon kan overføres til vårt DECT 6000 telefonsystem, personsøkersystem eller annet relevant mottakerutstyr.

Vanntett alarmsender med ID,   lokasjonsangivelse og demensalarm funksjon
Vanntett alarmsender med ID, lokasjonsangivelse og demensalarm funksjon
Demensalarm med ledsager funksjon
Demensalarm med ledsager funksjon
 
 
Lokasjonsdetektor
Lokasjonsdetektor
Sengevakt - Varenr. 10100993
Sengevakt - Varenr. 10100993
 
 
Stolvakt - Alternative trådløse varianter
Stolvakt - Alternative trådløse varianter
 Viktig tekstinformasjon fremkommer i Bosch DECT telefon
Viktig tekstinformasjon fremkommer i Bosch DECT telefon
 
 
Unngå farlige situasjoner med vår demensalarm. System for detektering av Soft Tags påsatt pasientens klær.
Unngå farlige situasjoner med vår demensalarm. System for detektering av Soft Tags påsatt pasientens klær.
 
 
Riktig systemvalg gir tid til omtanke
Riktig systemvalg gir tid til omtanke
Vi er alle der for deg
Vi er alle der for deg
Demens-/vandre alarm installert i heiser på sykehjem
Demens-/vandre alarm installert i heiser på sykehjem