Informasjon om oss

Selskapsinformasjon

NESK as (en forkortelse av Norse Electro Sikkerhet & Kommunikasjon as) eies av medarbeidere i NESK. Hvert år utvikler vi for et kronebeløp lik minumum 12% av årets omsetning.

All utvikling utføres hos NESK hvilket medfører at vi har rask omstillingstid hva nye produkter og tilleggsfasiliteter angår. At ansatte har opptil 40 års erfaring innen våre kjerneområder medfører at vi kan fremkomme med løsninger for våre kunder som er solid forankret i vår store kunnskapsbase.

Siden vi ble sertifisert i henhold til NS-ISO 9001/EN 29001 den 7. november 1994 har all vår utvikling, produksjon, dokumentasjon, tilbudsutarbeidelse, salg, service og kundeoppfølging blitt utført i overenstemmelse med foran nevnte standard. Omfattende, men til beste for våre kunder og oss.

Reparasjoner, oppgraderinger og klargjøring av produkter utføres av våre dyktige serviceelektronikere på vårt velutrustede serviceverksted. Her inngår også et omfattende buffer lager hva reservedeler angår.

Våre NESK pasientsignalprodukter produseres på Totenprodukter på Gjøvik. De har i tillegg til en meget avansert eletronikkproduksjon også egen plast- og mekanisk avdeling, hvor de støper våre mønsterbeskyttede fronter.

Vi har inngått en forhandler- og servicepartner avtale med Schrack-Seconet AG i Wien Østerrike, ATUS B.V. Breda, Nederland og Lincor Solutions LTD Irland.

Produkter som omfattes av foran nevnte avtaler er VisoCall IP pasientsignal, DECT6000 IP telefonsystem, PS-Micro overfallsalarmsystem, PSP overfallsalarm-system, personsøkerprodukter og multimediaterminaler. I tillegg fører vi Bosch trygghetsalarm produkter.

Det er hyggelig at våre kunder setter pris på våre produkter.

Tusen takk!

nurses and patient party 5 redusert.JPG