NESK nyheter

Se side 1 vedrørende NESK's rammeavtale med Sykehjemsetaten i Oslo kommune, som omfatter levering av IP pasientsignalsystemer til 14 sykehjem med opsjon på ytterligere 4 sykehjem.

NESK 100 versjon 8 kan nå leveres med henholdsvis 8, 16 og 24 karaktereres alfanummeriske display.

NESK 200 det virtuelle pasientsignalsystem med alle ruting, flytte og loggfunksjoner.

Tilknytt NESK 200 til institusjonens intranet via TCP/IP og send preprogrammerte nødmeldinger, personsøkermeldinger o.l. til NESK's 8-24 karakterers korridor- og romdisplay fra avdelingens lokale PC'er. Programvaren har 3 brukernivåer for optimal sikkerhet.

For NESK leverte personsøker- eller DECT6000 anlegg vil man på klient PC'en få melding om fraværsmarkering og viderekoblingsfunksjon. Likeledes kan man sende ut en diskret scanning som indikerer om mottakeren står i laderacket eller er operativ drift.

De siste 500 sendinger lagres i en liste med dato og tid for når sending fant sted. Man kan resende meldinger fra denne listen hvis ønskelig.

Se mer detaljert informasjon under produktet NESK 200 pasientsignal.

Full integrasjon mot DECT IP telefoni og PS2-BA og PS3-BA overfallsalarm. Se mer detaljert informasjon på våre sider under NESK 200.

PS3-BA alarmsender og mottaker med 2-veis tale samt 4 stk. automatiske og 2 stk. manuelle alarmfunksjoner leveres i IP 65 utførelse. Se mer detaljert informasjon på våre sider under PSP overfallsalarmsystem.
NESK 213/24 karakterers alfanummerisk korridordisplay m/50% større tekst karakterer
NESK 213/24 karakterers alfanummerisk korridordisplay m/50% større tekst karakterer
NESK 218/16 rompanel.Se forøvrig vårt nye NESK 200 pasientsignalsystem under
NESK 218/16 rompanel.Se forøvrig vårt nye NESK 200 pasientsignalsystem under "Produkter" i hovedmenyen . . Viso-IP_Switch.jpg IP - Alle tjenester i en kabel PS3-BA Overfallalarmsender og mottaker m/ 2-veis tale
NESK 100/200/IP pasientsignalsystem 	 972 anlegg/poster/avd.  DECT6000/IP telefonsystem 	 113 anlegg/poster/avd.  PSPager overfallsalarmsystem 	 22 anlegg/poster/avd
NESK 100/200/IP pasientsignalsystem 972 anlegg/poster/avd. DECT6000/IP telefonsystem 113 anlegg/poster/avd. PSPager overfallsalarmsystem 22 anlegg/poster/avd
Vi vil på forespørsel formidle oppdaterte kundereferanselister relatert de de forskjellige produktområder.

Vår side NESK NYHETER vil også omfatte informasjon om nyheter fra vår samarbeidspartner ATUS B.V., Breda, Nederland.