nursbaby web.jpg

NESK - anropsenheter pasientsignal

NESK pærekontakter, blåsekontakt og hakekontakter, også for oxygentelt

Last ned fil NESKsengogstolvakt.6.4.05.pdf
(126kb - 16 sec at 64K ISDN)

NESK seng- og stolvakt

NESK Vandre- og dementealarm

doctpat rullestol web.jpg

NESK 132 - fot- og kinn kontakt.jpg

NESK 132 trekkontakt tilknyttet følsom kinn- og fotkontakt

NESK 132 - L10 - 2.jpg


NESK 132 trekkontakt tilknyttet trådløs alarm

Last ned fil AnropsenheterRev.0.pdf
(253kb - 32 sec at 64K ISDN)